Max het musje

Peter en Elise Boelens zijn de drijvende krachten achter kinderopvang “Max het musje” Elise heeft het grootste deel van haar jeugd in Friesland gewoond, maar is geboren in de Noordoostpolder (Creil) en dus eigenlijk van oorsprong al “Flevolander”. Helaas is Elise na een kort ziekbed overleden.

Sinds 1 Juli 2021 draagt Aline Boelens zorg voor de dagelijkse leiding bij Max het musje.

Het zorgen en begeleiden van kinderen heeft haar “hart” en zij wil(de) zich daar voor de volle 100% voor inzetten.

Met name het werken met jonge kinderen is haar op het lijf geschreven. Daarom koos zij destijds voor de Kleuterleidstersopleiding en werd kleuterleidster. Daarna heeft zij nog het diploma voor “onderwijzer” behaald.

Peter en Elise Boelens zijn de drijvende krachten achter kinderopvang
“Max het musje”

Elise heeft het grootste deel van haar jeugd in Friesland gewoond, maar is geboren in de Noordoostpolder (Creil) en dus eigenlijk van oorsprong al “Flevolander”.

Het zorgen en begeleiden van kinderen heeft haar “hart” en zij wil(de) zich daar voor de volle 100% voor inzetten.
Met name het werken met jonge kinderen is haar op het lijf geschreven. Daarom koos zij destijds voor de Kleuterleidstersopleiding en werd kleuterleidster. Daarna heeft zij nog het diploma voor “onderwijzer” behaald.  Zij is verantwoordelijk als pedagogisch beleidsmedewerker en zal vanaf 2020 ook pedagogische coaching van de medewerkers op zich nemen.

In 1985 trouwde zij met Peter. Een geboren en getogen Amelander.
Zij gingen in Swifterbant wonen en in de jaren die daarop volgden, kregen zij drie kinderen.
Die zijn nu ondertussen allemaal “uitgevlogen”.
In 1994 ging Elise werken op basisschool “de Branding” en heeft hier ruim 13 jaar gewerkt.
In 1999 zijn zij verhuisd naar “de Groene Velden” in Lelystad.

Maatschappelijke ontwikkelingen zorgen er voor dat er veel vraag is naar (goede)kinderopvang en dat willen Peter en Elise heel graag bieden.
Peter, als telg uit een gezin met 12 kinderen kon zich hier helemaal in vinden en zo is in augustus 2007 “Max het musje” vanuit hun woonhuis gestart. Peter was én is nauw betrokken bij “Max het musje”.
Naast zijn baan bij Staatsbosbeheer is hij een stabiele, ondersteunende “factor” en neemt hij een groot deel van het onderhoud van gebouw en tuin voor zijn rekening.

Voor Peter en Elise is het belangrijk dat de kinderen opvang krijgen in een huiselijke omgeving, waar zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Een plek waar zij zich thuis, geborgen én zich “gezien” voelen.
Een plaats waar zij dé aandacht en zorg krijgen die zij nodig hebben en waar zij ruimte krijgen om “zich zelf” te kunnen zijn
Ondertussen is dit voor hen een “way of living” geworden omdat zij zich volledig willen inzetten voor het welzijn van de kinderen die aan Kinderopvang “Max het musje” zijn toevertrouwd.

kinderopvang Max het musje B.V

Groene Velden 83
8211 BB Lelystad
T:  0320-701165
E:  info@maxhetmusje.nl

Contactformulier