Ouder commissie

In de Wet Kinderopvang is vastgelegd dat elk kinderdagverblijf verplicht is om een oudercommissie op te richten, om de betrokkenheid van ouders bij de opvang van hun kinderen te vergroten en ouders inspraak te geven in belangrijke aspecten van het beleid van de opvang.

Ook Kinderopvang “Max het musje” heeft sinds 2009 een oudercommissie.
De leden van oudercommissie van Kinderopvang “Max het musje” zijn:
Mitella Vorstenbosch, Sabrina Vorstenbosch, Milica Zolak, Annebelle Gustenhoven.

Taak oudercommissie

De belangrijkste taak van de oudercommissie is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de opvang.De oudercommissie, die bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven ouders, draagt er zorg voor dat de belangen van de groep ouders van kinderen die het Kinderopvang “Max het musje” bezoeken zo goed mogelijk worden behartigd.
De oudercommissie kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de leiding van “Max het musje”. De oudercommissie heeft bijvoorbeeld adviesrecht op het gebied van de kwaliteit van de opvang, de prijs van opvang en de openingstijden.

Voor en door ouders.
De oudercommissie komt verschillende keren per jaar bij elkaar om met elkaar te vergaderen en om beleidszaken door te spreken met de leiding van “Max het musje”. Om alle ouders op de hoogte te houden van de werkzaamheden van de oudercommissie, zal de oudercommissie regelmatig een stukje in de nieuwsbrief schrijven.

Ook organiseert de oudercommissie in samen werking met leiding/medewerkers van het Kinderopvang “Max het musje” ieder jaar een informatieve thema-avond en zij ondersteunt bij activiteiten die worden georganiseerd, zoals de “Maxhetmusjefamiliedag”, kerstviering e.d.
Contact met de oudercommissie.
Hebt u als ouder ideeën over het beleid en de kwaliteit van de opvang of loopt u als ouder tegen bepaalde zaken aan die alle ouders aangaan, dan kunt u hiermee terecht bij de oudercommissie. Zijn er vragen of opmerkingen over zaken die specifiek betrekking hebben op een eigen situatie dan kunt u in eerste instantie terecht bij de medewerkers en leiding van Kinderopvang “Max het musje”.

Ouders kunnen via de mail contact opnemen met de leden van de oudercommissie:
oudercommissie@maxhetmusje.nl

De oudercommissie zal proberen om zo spoedig te reageren. Ook is het mogelijk om ideeën, klachten e.d. op papier te zetten en deze in de map. van de oudercommissie in de hal van het “Max het musje” te leggen.
U kúnt een vergadering van de oudercommissie bijwonen als u dit meldt aan de voorzitter. Deze toegang is beperkt tot agendapunten die niet als vertrouwelijk zijn bestempeld.

Aanmelden voor de oudercommissie.
Heb u als ouder interesse in het vertegenwoordigen van de groep ouders van kinderen die het Kinderopvang “Max het musje” bezoeken, dan kun u zich aanmelden voor de oudercommissie via bovenstaand mailadres of een papier met daarop naam, mailadres en telefoonnummer in de map van de oudercommissie te leggen.

kinderopvang Max het musje B.V

Groene Velden 83
8211 BB Lelystad
T:  0320-701165
E:  info@maxhetmusje.nl

Contactformulier