Klachten geschillen

Wij doen er álles aan om bij “Max het musje” de beste kinderopvang te bieden, maar het kan altijd voorkomen dat u vragen of een klacht heeft.

 

Mocht u een klacht hebben over de kinderopvang bij “Max het musje” bespreekt u deze altijd eerst met de pedagogisch medewerksters, de ondernemer (Elise) of onze oudercommissie. Wij nemen klachten zeer serieus.

Neutrale partij

Neutrale partij vóór indienen klacht/geschil bij de Geschillencommissie:
Wanneer het contact tussen de ouder/oudercommissie en ondernemer onverhoopt niet leidt tot een succesvolle en bevredigende oplossing, kan de ouder/oudercommissie zich richten tot Casa4, Ondernemen in Welzijn. Casa4 kan als neutrale partij helderheid en duidelijkheid brengen alvorens men zich richt tot de Geschillencommissie.

Contactpersoon is Hedy van Kappel:
tel: 06-53400209
email: hedyvankappel@casa4.nl

Komt u er na contacten met ondernemer en/of CASA4 niet uit?

U kunt zich dan tot deze Geschillencommissie wenden. Meer informatie kunt u vinden op: www.degeschillencommissie.nl
Meer informatie over de procedure bij klachten/geschillen kunt u ook vinden in onze informatiemap die u ontvangt als uw kind met opvang start.

kinderopvang Max het musje B.V

Groene Velden 83
8211 BB Lelystad
T:  0320-701165
E:  info@maxhetmusje.nl

Contactformulier