Klachten/geschillen

Klachten/geschillen

Wij doen er álles aan om bij “Max het musje”  de beste kinderopvang te bieden, maar het kan altijd voorkomen dat u vragen of een klacht heeft.
Mocht u een klacht hebben over de kinderopvang bij  “Max het musje” bespreekt u deze altijd eerst met de pedagogisch medewerksters, de ondernemer (Elise) of onze oudercommissie. Wij nemen klachten zeer serieus.

Neutrale partij vóór indienen klacht/geschil bij de Geschillencommissie:
Wanneer het contact tussen de ouder/oudercommissie en ondernemer onverhoopt niet leidt tot een succesvolle en bevredigende oplossing, kan de ouder/oudercommissie zich richten tot Casa4, Ondernemen in Welzijn. Casa4 kan als neutrale partij helderheid en duidelijkheid brengen alvorens men zich richt tot de Geschillencommissie.
Contactpersoon is Hedy van Kappel:
tel: 06-53400209,
email: hedyvankappel@casa4.nl

Komt u er na contacten met ondernemer en/of CASA4 niet uit?
U kunt zich dan tot deze Geschillencommissie wenden. Meer informatie kunt u vinden op: www.degeschillencommissie.nl
Meer informatie over de procedure bij klachten/geschillen kunt u ook vinden in onze informatiemap die u ontvangt als uw kind met opvang start.

Scroll to top