Klachten geschillen

Wij doen er álles aan om bij “Max het musje” de beste kinderopvangte bieden maar het kan altijd voorkomen dat u vragen of een klachtheeft. Mocht u een klacht hebben over de kinderopvang bij “Max hetmusje” dan bespreekt u deze altijd eerst met de betreffendepedagogisch medewerksters, de leidinggevende (Aline) of met onzeoudercommissie. Het kenbaar maken van uw klacht gaatschriftelijk. Wij nemen uw klacht zeer serieus. Uw klacht word altijd zosnel mogelijk afgehandeld (dat wil zeggen binnen 6 weken).Elke ouder/verzorger ontvang bij de start van de opvang van het kind eeninformatiemap. In deze map vindt u het document ‘’Interneklachtenregeling’’. In dit document kunt u lezen hoe wij omgaan metklachten. Mocht u dit document nogmaals willen ontvangen dan kunt u eenemail sturen naar info@maxhetmusje.nl

Neutrale partij

Neutrale partij vóór indienen klacht/geschil bij de Geschillencommissie:
Wanneer het contact tussen de ouder/oudercommissie en ondernemer onverhoopt niet leidt tot een succesvolle en bevredigende oplossing, kan de ouder/oudercommissie contact opnemen met de Geschillencommissie.

Meer informatie kunt u vinden op: www.degeschillencommissie.nl
Meer informatie over de procedure bij klachten/geschillen kunt u ook vinden in onze informatiemap die u ontvangt als uw kind met opvang start.

kinderopvang Max het musje B.V

Groene Velden 83
8211 BB Lelystad
T:  0320-701165
E:  info@maxhetmusje.nl

Contactformulier