Klachten geschillen

Wij doen er álles aan om bij “Max het musje” de beste kinderopvang te bieden, maar het kan altijd voorkomen dat u vragen of een klacht heeft.

 

Mocht u een klacht hebben over de kinderopvang bij “Max het musje” bespreekt u deze altijd eerst met de pedagogisch medewerksters, de leidinggevend (Aline) of onze oudercommissie. Wij nemen klachten zeer serieus.

Neutrale partij

Neutrale partij vóór indienen klacht/geschil bij de Geschillencommissie:
Wanneer het contact tussen de ouder/oudercommissie en ondernemer onverhoopt niet leidt tot een succesvolle en bevredigende oplossing, kan de ouder/oudercommissie contact opnemen met de Geschillencommissie.

Meer informatie kunt u vinden op: www.degeschillencommissie.nl
Meer informatie over de procedure bij klachten/geschillen kunt u ook vinden in onze informatiemap die u ontvangt als uw kind met opvang start.

kinderopvang Max het musje B.V

Groene Velden 83
8211 BB Lelystad
T:  0320-701165
E:  info@maxhetmusje.nl

Contactformulier