GGD inspectie rapporten

Kinderopvang “Max het musje” is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.

De gegevens nodig zijn voor o.a.het aanvragen van de kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst:
Kinderdagopvang Naam : Kinderopvang “Max het Musje”
Vestigingsnummer KvK : 8865604
Soort voorziening : Kinderdagverblijf
Verantwoordelijke gemeente : Lelystad
Registratienummer Landelijk Register : 597413733

Inspectierapport “Max het musje”

Kinderopvang “Max het musje” streeft naar het bieden van kwalitatief hoogstaande kinderopvang en wij willen natuurlijk de veiligheid en gezondheid van de kinderen waarborgen.
Jaarlijks wordt dan ook een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd. Met een actief actieplan pakken we de verbeterpunten aan en jaarlijks evalueren we de gedane acties.
We werken volgens de procedures zoals die gelden voor het HKZ kwaliteitssysteem en volgen daarnaast ook de Hygiëne code voor kleine instellingen om de voedselveiligheid te vergroten.

Gemeente Lelystad bewaakt de kwaliteit van de kinderopvang door inspecties uitgevoerd door de GGD.
Tijdens een inspectie wordt gecontroleerd of Kinderopvang aan de wettelijke voorschriften voldoet.

Hiervoor vraagt de inspectie een aantal documenten op (waaronder het pedagogische beleid en het veiligheidsbeleid) en bezoekt de inspectie de locatie, voert gesprekken met de medewerkers, evt. met de oudercommissie, en doet verschillende observaties.
Vanaf Januari 2018 is de wet IKK van kracht, met als belangrijkste doel het verbeteren van de kwaliteit van de kinderopvang. De GGD controleert en observeert hoe wij dit vorm geven en uitvoeren.

Zo wordt er gekeken hoe er omgegaan wordt met:

    • de emotionele veiligheid,
    • de ontwikkeling van de persoonlijke vaardigheden
    • de sociale vaardigheden
    • het eigen maken van waarden en normen.

Na aanleiding van de volledige inspectie stelt de GGD een inspectierapport op.
Het rapport van de laatste inspectie is in te zien via onderstaande link:

 

kinderopvang Max het musje B.V

Groene Velden 83
8211 BB Lelystad
T:  0320-701165
E:  info@maxhetmusje.nl

Contactformulier