Privacybeleid

Privacy beleid voor ouders en medewerkers

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons.
Wij hechten dan ook veel waarde aan de bescherming van uw privacy.

Kinderopvang “Max het musje heeft een Privacy beleid en heeft instructies opgesteld rondom het vertrouwelijk omgaan van persoonsgegevens. Ons Privacy beleid is van toepassing op al onze diensten.

Hier vind u alle informatie omtrent Cookies van Max het musje 

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als Kinderopvang “Max het musje” zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft kunt u contact met ons opnemen!

Kinderopvang “Max het musje
Groene velden 83, 8321BB Lelystad

Overige gegevens:
E: info@maxhetmusje.nl
T: 0320-701165

Scroll to top